Termeni si Conditii

Termeni și Condiții pentru Soferi 

 

1. INTRODUCERE 

1.1. SC SISSY DUO TAXI S.R.L., persoană juridică avand sediul în Targu Mures str Revolutiei nr 21/1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/1060/2020, Cod Unic de Inregistrare 42954776, cont IBAN: RO68BTRLRONCRT0563388401, deschis la Banca Transilvania, denumita in cele ce urmeaza Sissy Duo Taxi SRL; 

1.2. Acești termeni și condiții (“Termeni și Conditii”) constituie acordul legal dintre dumneavoastră și Companie. Vă rugăm să citiți acesti Termeni și Condiții înaintea utilizării în orice mod a aplicației informatice Companie pentru Utilizatori (“Aplicația”). Prin utilizarea Aplicației si inregistrarea unui cont pe Aplicație și/sau folosirea serviciilor de intermediere oferite de Aplicație reprezintă acceptarea acestor Termeni și Condiții. 

1.3. Prin acordul dumneavoastra referitor la acesti Termeni și Condiții, dumneavoastră declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, că sunteți o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, iar reprezentanții dumneavoastră sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dumneavoastră cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea în orice alt mod a Aplicației. 

1.4. Aplicația este un program informatic mobil care este permisa solicitarea unui serviciu de transport in regim taxi, prin intermediul unui echipament mobil, fără alte formalități. Aplicația detectează în mod automat locația Pasagerului și după confirmarea adresei, va trimite comenzi către Soferii disponibili din respectiva zonă. Mai multe detalii despre funcționarea Aplicației regasiți în secțiunile Scopul Aplicației, Condițiile pentru funcționarea corespunzătoare a Aplicației și Funcționalitățile Aplicației. 

2. DEFINIȚII 

2.1. „Transportator autorizat” - transportator care deține autorizație de transport privind transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, eliberată de autoritatea de autorizare, în condițiile prezentei legi; 

2.2. „Șofer” înseamnă conducător auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi 

2.3. „Aplicația șoferului” înseamnă aplicația mobilă a Companiei care le permite furnizorilor de servicii de transport să acceseze Serviciile Companiei în scopul de a căuta, a primi și a onora cereri de servicii de transport din partea Utilizatorilor, cu eventualele actualizări sau modificări periodice efectuate de Companie la discreția sa. 

2.4. „Identificatorul șoferului” înseamnă identificatorul și parola atribuite de Companie unui Șofer, care îi permit Șoferului să utilizeze și să acceseze Aplicația șoferului. 

2.5. „Dispecerat taxi”, denumit în continuare dispecerat - activitate conexă transportului în regim de taxi, care preia telefonic sau prin alte mijloace și transmite comenzile utilizatorului prin stația radio de emisie - recepție către taximetrist; 

2.6. „Tariful” reprezinta contravaloarea curselor efectuate; 

2.7 „Taxe de drum” înseamnă orice taxe de drum aplicabile, taxe de pod, de feribot, de tunel și de aeroport, inclusiv taxa de congestie urbană, taxe de mediu sau taxe similare, astfel cum sunt stabilite în mod rezonabil de Serviciile Companiei pe baza informațiilor disponibile. 

2.8. „Servicii de transport ” înseamnă furnizarea de servicii de transport pentru pasageri. 

2.9. „Utilizator” înseamnă beneficiarul final autorizat de Companie pentru a utiliza aplicația mobilă a Companiei în scopul de a obține Servicii de transport oferite in regim de taxi. 

2.10. „Informațiile utilizatorului” înseamnă informații despre un Utilizator, puse la dispoziția unui Șofer în legătură cu cererea Utilizatorului și cu utilizarea de către acesta a Serviciilor de transport, și pot include numele Utilizatorului, punctul de preluare, informații de contact, inclusiv fotografia. 

2.11. „Vehicul” înseamnă oricare vehicul care: (a) îndeplinește cerințele valabile la momentul respectiv ale Companiei pentru un vehicul ce prestează Servicii Companiei; și (b) este autorizat de Companie în vederea utilizării de către un Șofer în scopul de a furniza Servicii de transport în regim de taxi. 

3. UTILIZAREA APLICATIEI 

3.1. Soferul va putea accesa Aplicatia prin intermediul unui cont creat de dispeceratul Companiei, In acest sens Șoferul, in baza unei adrese de email si a unei parole, i se va permite să acceseze și să utilizeze Aplicația șoferului pe un Dispozitiv în conformitate cu prezentele Termeni si conditii. Șoferul va păstra confidențialitatea acestor date, nu le va comunica niciunei terțe părți și va informa imediat Compania de transport cu privire la orice abatere sau utilizare incorectă sau divulgare, efectivă sau suspectată, a datelor de accesare a Aplicatiei. 

3.2. Soferul va avea posibilitatea de a-si crea cont in Aplicatie, prin incarcarea tuturor documentelor necesare prestarii serviciilor de transport in regim de taxi prevazute de lege, completarea detaliilor privind Vehiculul utilizat in prestarea serviciilor. In baza informatiilor si a documentelor adaugate in Aplicatie, contul Soferului va fi validat de catre un operator de dispecer al Companiei. 

3.3. In cazul in care autorizatiile solicitate de legislatia privind transportul in regim de taxi sau alte documente necesare efectuarii acestor servicii lipsesc sau au expirat, Aplicatia va transmite o notificare Soferului in acest sens, iar in cazul in care deficienta nu va fi remediata in timp util, accesul Soferului in Aplicatie va fi blocat pana in momentul remedierii. 

3.4. Soferul are posibilitatea de a comunica cu echipa de suport din cadrul dispeceratului Companiei prin intermediul chatului disponibil in Aplicatie. 

3.5. Furnizarea de servicii de transport. 

3.5.1. Atunci când Aplicația șoferului este activă, cererile de Servicii de transport ale Utilizatorului pot fi afișate pentru Șofer prin intermediul Aplicației șoferului, dacă Șoferul este disponibil sau indisponibil pentru preluare comenzi, și se află în apropierea Utilizatorului. Dacă Șoferul acceptă o cerere de Servicii de transport din partea unui Utilizator, Serviciile Companiei vor furniza anumite Informații despre utilizator către respectivul Șofer prin intermediul Aplicației șoferului, inclusiv prenumele Utilizatorului și punctul de preluare. 

3.5.2. Prin intermediul Aplicatiei Soferul are posibilitatea de a configura preluarea comenzii prin: alocarea directa, afisarea intr-o lista de comenzi, de a estima numarul de minute pana la preluare, dar si de a refuza o comanda care i-a fost alocata. 

3.5.3. Șoferul ia la cunoștință și convine că, odată ce a acceptat cererea de Servicii de transport din partea unui Utilizator, Aplicatia poate furniza Utilizatorului anumite informații despre Șofer, inclusiv prenumele Șoferului, informații de contact, fotografia și locația, precum și marca și numărul de înmatriculare al Vehiculului sau alte informații prevăzute de legea din România. 

3.5.4. Soferul va putea comunica cu Utilizatorul prin numarul de telefon adaugat in Aplicatie, aceasta optiune permite initierea unui apel telefonic cu numar ascuns, atat Clientul cat si Soferul neavand posibilitatea de a-si vizualiza numerele de telefon. 

3.5.5. Aplicatia permite transmiterea notificarilor privind statusul comenzii (am preluat comanda, am ajuns, etc.). In acest sens, Șoferul a luat la cunostinta de faptul ca datele sale de contact și/sau informațiile despre asigurare vor fi comunicate unui Utilizator, pentru buna desfasurare a serviciilor furnizate. 

3.5.6. Dacă un Utilizator nu și-a dat acordul expres în acest sens, este interzis ca Șoferul să transporte sau să permită accesul în Vehicul al altor persoane decât Utilizatorul și orice persoane autorizate de Utilizatorul respectiv pe durata prestării de Servicii de transport pentru Utilizatorul respectiv. Șoferul îi va transporta pe toți Utilizatorii direct la destinația indicată, conform instrucțiunilor Utilizatorilor, fără întreruperi neautorizate sau opriri neautorizate. 

3.5.7. Soferul va putea vizualiza cursa in desfasurare, cu indicarea locatiei sale, dar si a Utilizatorului, avand posibilitatea de a utiliza sistem de navigare direct in aplicatie sau prin intermediul Waze/Google Maps. In cazul in care o noua cursa este disponibila in apropierea destinatiei, Soferul va primi o notificare in Aplicatie cu detaliile comenzii. 

3.5.8. Soferul are posibilitatea de a vizualiza istoricul comenzilor onorate, a tarifelor aferente acestora, precum si a evaluarilor ce i-au fost acordate de Utilizatori. 

3.5.9. Șoferul convine următoarele: (a) după primirea Serviciilor de transport, aplicația de mobil a îi va cere Utilizatorului să acorde o evaluare pentru Serviciile de transport și pentru Șofer și, opțional, să ofere comentarii, iar (b) după prestarea Serviciilor de transport, Aplicația șoferului îi va cere Șoferului să acorde o evaluare pentru Utilizator și, opțional, să ofere comentarii sau păreri cu privire la acesta. Șoferul va acorda evaluări și comentarii cu bună credință. 

3.5.10. Pe parcursul furnizării serviciilor de transport, atât utilizatorii cât și șoferii vor asigura respectarea legilor aplicabile în România, cu precădere pe cele privind legislația transporturilor. 

3.5.11. . In eventualitatea unei urgente survenita pe durata cursei, Clientul va putea utiliza butonul de panica, ce va permite apelarea unui numar de telefon configurat (112 sau numarul de telefon al dispeceratului Companiei). De asemenea, utilizarea butonului de panica permite anuntarea colegilor aflati in proximitatea Soferului, cu indicarea locatiei acestuia. 

3.6. Relația dintre Șofer și Companie 

3.6.1. Compania nu îl conduce și nu îl controlează, și nu se va considera că aceasta îl conduce sau îl controlează pe Șofer în general sau în legătură cu furnizarea de Servicii de transport, sau cu întreținerea vreunui Vehicul. 

3.6.2. Contul Șoferului poate să fie dezactivat sau acestuia i se pot restrânge în alt mod accesarea sau utilizarea Aplicației șoferului sau a Serviciilor puse la dispozitie de Companie, în cazul în care se produce o abatere de la acesti Termeni si conditii, dacă nu se respectă Termenii si conditiile, dacă Șoferul denigrează Compania, dacă o acțiune sau omisiune a Șoferului aduce prejudicii mărcii, reputației sau activității Compania, după cum stabilește Compania la discreția sa exclusivă. 

3.6.3. Compania isi rezerva dreptul de a aplica un sistem de penalizare automata a Soferilor ce refuza onorarea comenzilor disponibile in Aplicatie sau a celor ce au o evaluare generala negativa asupra serviciilor prestate. 

4. PLATI 

4.1. Cursele achitate cu numerar. Utilizatorii pot achita Serviciile de Transport in regim de taxi in numerar. În acest caz: 

(a) Utilizatorul îți va achita direct tariful cursei și nu va face plata prin intermediul Aplicației; 

(b) Soferul va avea responsabilitatea de a colecta Tariful Cursei în numerar de la fiecare Utilizator și de a le oferi acestora restul adecvat. 

4.2. In cazul in care Utilizatorul opteaza pentru plata cu cardul, Soferul are posibilitatea de a introduce manual in Aplicatie suma afisata pe aparatul de taxat. Aplicatia va transmite o alerta rapida cu privire la succesul sau esecul unei plati cu cardul. 

4.3. Șoferul ia la cunoștință și convine că informațiile privind localizarea sa geografică trebuie să fie transmise Serviciilor Companie prin intermediul unui Dispozitiv pentru a putea furniza Serviciile de transport. Șoferul ia la cunoștință și convine următoarele: (a) informațiile privind localizarea geografică a Șoferului vor fi monitorizate și urmărite de Serviciile Companie atunci când Șoferul este conectat la Aplicația șoferului și disponibil pentru a primi cereri de Servicii de transport, sau când Șoferul prestează Servicii de transport; și (b) locația aproximativă a Vehiculului va fi afișată pentru Utilizator înainte de furnizarea Serviciilor de transport și pe durata acestora. În plus, Compania poate monitoriza, urmări și partaja informațiile privind localizarea geografică a Șoferului obținute de Aplicația șoferului și de Dispozitiv, în scopuri legate de siguranță, securitate, motive tehnice. 

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMPANIE 

5.1. Compania se obliga sa publice toate Cererile de Transport transmise de Utilizatori prin intermediul Aplicatiei, care sunt conforme cu prevederile / conditiile impuse prin prezentele Termeni si Conditii. 

5.2. Compania se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate de functionarea Aplicatiei sau eventuale neconcordante intre datele furnizate in Cererea de Transport de catre Utilizator si datele publicate pe Aplicatie de catre Companie, cu exceptia acelor neconcordante semnalate de catre Utilizatori care se datoreaza faptului ca aceasta a modificat partial Cererea de Transport astfel incat acesta sa indeplineasca conditiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi mentinut postat pe Aplicatie. 

5.3. In functie de evolutia legislatiei sau a serviciilor oferite, Compania isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza oricand unilateral Termenii si Conditiile, notificand modificarea respectiva inaintea utilizarii Aplicatiei de catre Sofer. 

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOFERULUI 

6.1. Soferul isi asuma respectarea urmatoarelor obligatii si are urmatoarele drepturi: 

• va deține și va menține (i) un permis de conducere valabil pentru categoria corespunzătoare Vehiculului care i-a fost repartizat, precum și (ii) toate licențele, permisele, aprobările și autorizațiile necesare pentru a presta servicii de transport de călători; 

• are un nivel corespunzător de instruire, cunoștințe și experiență pentru a furniza Servicii de transport cu profesionalism, competență, grijă și pricepere; și 

• menține standarde înalte de profesionalism, calitate a serviciilor și politețe. Șoferul convine că poate fi verificat periodic din punct de vedere al cazierului juridic și auto, pentru a fi și a rămâne eligibil pentru furnizarea de Servicii de transport, in conformitate cu cerintele legale. Accesul sau utilizarea de către un Șofer a Aplicației șoferului sau a Serviciilor pot fi dezactivate sau restrânse în alt mod, dacă Șoferul nu îndeplinește cerințele prevăzute sau dacă Furnizorul de servicii de transport nu îndeplinește cerințele prevăzute în Termeni si conditii; 

• deține sau este acoperit în alt mod de o poliță de asigurare de răspundere civilă valabilă (de valoarea practicată în domeniu) cu privire la exploatarea de către Șofer a Vehiculului (Vehiculelor) conform prezentelor Termeni si conditii. 

6.2. Soferul are obligatia de a utiliza Aplicatia cu bună credință, de a avea o atitudine respectuoasă față de Utilizatorii care solicita serviciile de transport prin intermediul Aplicatiei. Compania va lua masurile necesare in cazul in care se constata incalcarea prevederilor acestor Termeni și condiții sau in cazul in care se constata comiterea unor acte de fraudă. 

7. MODIFICAREA. 

7.1. Este posibil ca, periodic, Șoferului să i se ceară să accepte versiuni actualizate ale acestor Termeni si Conditii, pentru a avea acces în continuare la Aplicația șoferului și la Serviciile de transport disponibile prin intermediul Aplicatiei. 

8. CONFIDENȚIALITATEA. 

8.1. Prezentul document se completeaza cu Politica de Confidentialitate disponibila in cadrul Aplicatiei la sectiunea „Politica de Confidentialitate”. 

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

9.1. Serviciul de transport va fi prestat in baza termenilor si conditiilor fiecarui Sofer si in baza legislatiei aplicabile. Compania nu este raspunzatoare pentru modalitatea sau calitatea prestarii Serviciilor, aceasta raspundere fiind a Soferilor, in calitate de prestatori ai Serviciilor. De asemenea, orice obligatie legala a Soferului fata de Utilizator va ramane in sarcina Soferului. Pentru evitarea oricarui dubiu, Compania nu se substituie Soferului. Compania depune diligentele pentru a se asigura ca Soferii detin autorizatiile solicitate de legislatia privind transportul in regim de taxi pentru efectuarea acestor servicii. Cu toate acestea, in masura in care nu se face dovada ca aceasta ar fi avut cunostinta despre acest caz la momentul contractarii cursei si l-ar fi acceptat, daca se dovedeste ca Soferul nu ar fi detinut autorizatiile cerute de lege la momentul contractarii si/sau prestarii cursei, Utilizatorul poate solicita exclusiv Soferului acoperirea oricarui prejudiciu creat. 

9.2. Obligatia de a transmite documentele justificative fiscale catre Utilizator (i.e. bon client, factura pentru Servicii, factura pentru bonificatia de tip TIPS), apartine exclusiv Soferilor, acestia avand raspunderea pentru indeplinirea acestor obligatii. 

9.3. Soferul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor Contului (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau. 

9.4. Compania nu poate fi tinuta responsabila pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul sau oricare terta parte le poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Companie a oricareia din obligatiile sale conform prezentelor Termeni si Conditii. 

9.5. Compania nu este responsabila pentru daune in caz de forta majora (cutremur, incedii etc). 

10. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII 

10.1. Dispozitiile prezentelor Termeni si Conditii sunt guvernate si se supun dispozitiilor legale romane in vigoare. În cazul în care oricare dintre prevederile Termenilor generali devine inaplicabilă, părțile vor înlocui clauza afectată cu una valabilă care va aproxima intenția și efectul economic al clauzei afectate. 

10.2. Orice litigiu aparut in legatura cu Termenii si Conditiile Aplicatiei va putea fi solutionat de instantele competente din municipiul Bucuresti. 

10.3. Prin utilizarea Aplicatiei, Soferul declara ca intelege ca serviciile prestate de Companie intra sub incidenta dispozitiilor din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim taxi si in regim de inchiriere. 

11. DISPOZIȚII FINALE 

11.1. Soferul accepta prin prezenta in mod expres prevederile sectiunilor „Drepturile si Obligatiile Soferului” si „Limitarea raspunderii” de mai sus. 

11.2. Prin acceptarea acestor Termeni si Conditii, Soferul declara ca a luat la cunostinta deplina tipul serviciilor intermediate prin Aplicatie si ca nu este indus in eroare cu privire la tipul serviciilor de transport care sunt intermediate prin Aplicatie.